Skip to main content

Kuunpimennys Skorpionin merkissä 16.05.2022

By 12.05.2022Astrologia

Maanantaina 16.05. Täysikuu muodostuu Skorpionin merkissä 25°18. Skorpionin merkissä vaikuttava Kuu tekee tarkkaa oppositiota Härän merkissä vaikuttavaan Aurinkoon. Tämä Täysikuu on samalla Kuunpimennys. Auringon- ja Kuunpimennykset ovat vaikutukseltaan huomattavasti voimakkaampia kuin normaalit Uusi- ja Täysikuu. Pimennyksen vaikutus yltää aina jopa 6 kuukautta varsinaisen pimennyksen jälkeen. Kuten aina Täydenkuun aikaan Auringon ja Kuun ollessa vastakkaisissa merkeissä, Kuunpimennyksessä on kyse kahden vastakkaisen osapuolen tasapainosta ja niiden suhteesta toisiinsa. Niinpä Kuunpimennys kuin Täysikuukin aktivoi meidän mielessämme usein suhdeteeman, esim. työn ja kodin, fyysisen terveyden ja henkisen tasapainon tai itsenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden välisen suhteen. Kuunpimennyksen aikana kiinnitämme huomiomme siihen, mitä tarvitsemme, mitä meiltä puuttuu, mitä haluamme ja olemmeko tyytyväisiä siihen, mitä elämässämme on tai mitä siihen kuuluu.

Pimennykset

Pimennykset koetaan usein jonkin asteisina kriiseinä, käännekohtina, jotka muuttavat elämän suunnan. Kun pimennys osuu tarkasti omaan karttaasi, voit huomata suuren muutosten aallon ”vyöryävän” ylitsesi. Muutoksen tarve on suuri, mutta toisinaan me tunnistamme tämän vasta hyökyaallon laantumisen jälkeen, jolloin olemme jo keskellä siirtymävaihetta. Pimennysten kosketus herättää usein turhaa pelkoa, sillä sisäisesti aavistamme muutoksen lähestymisen. Koska vain vallalla oleva tilanne on meille tuttua, epävarmuus tulevasta valtaa mielemme. Pimennykset merkitsevät suurta kasvua henkilökohtaisessa kehityksessä, siksi niiden aikaiset suunnanmuutokset ovat tarpeellisia oman kehityksemme kannalta. Ihmissuhteissa koetaan näinä aikoina suuria haasteita, osa suhteista tulee tiensä päähän, osa vahvistuu. Ammatilliset, paikkakunnan tai elämäntapojen muutokset ovat myös yleisiä pimennyksen kosketuksen aikana. Pimennykset osuvat kahden vastakkaisen merkin kohdalle aina noin kahden vuoden jaksoissa suunnilleen yhdeksän vuoden välein. Härkä-Skorpioni –akselin viimeinen pimennys osuu lokakuulle 2023.

Kuunpimennys Skorpionin merkissä 16.05.2022

Kuunpimennyksen teemat

Aurinko säteilee Härän merkistä käsin tarkassa oppositiossa Skorpionin merkissä vaikuttavaan Kuuhun. Opposition luonteen mukaisesti nämä merkit symbolisoivat toistensa vastakohtia. Härkä-Skorpioni -akselilla on kyse vallalla olevan tilanteen ylläpitämisen ja muutoksen tarpeellisuuden välisestä konfliktista. Hitaasti etenevä Härkä pyrkii tarkkailemaan maailmaansa käytännöllisyyden näkökulmasta mielellään vanhasta luopumatta. Mustavalkoisuudestaan tunnettu Skorpioni tuntuu olevan aina valmis tekemään radikaaleja muutoksia uudistuakseen kerta toisensa jälkeen. Tämä Täysikuu keskittyy pysyvyyden ja muutoksen väliseen tasapainoon. Täydenkuun energia vaatii aina keskittymään oppositioakselin kumpaankin ääripäähän. Yhden akselinpään suosiminen toisen hinnalla ei ole koskaan pitkään toimiva vaihtoehto.

Täydenkuun aspektit

Kuunpimennyksen aikanaan Vesimiehen merkissä vaikuttava Saturnus tekee 1° tarkkaa neliötä Kuulle. Riittämättömyyden tunne ja kritiikkiherkkyys näkyy nyt voimakkaasti arjessa. Tämä nostattaa osalla yksinäisyyden tai eristyneisyyden tunnetta. Monet kokevat konkreettisesti innostuksen puutetta. Mieleen tulevat nyt herkästi muistot epäonnistumisista eikä tämä juurikaan ole avuksi tässä kärsivällisyyttä vaativassa ajassa. Jos ja kun muistat menneitä pettymyksiä, älä anna niille liian suurta merkitystä, vaan käsittele ne yhtenä kokemuksena. Sillä sitä ne ovat: vain kokemuksia muiden joukossa. Itsesääli ei johda pitkälle, mutta on hyvä käydä läpi syyllisyyttä tai katkeruutta herättäviä asioita. Tarkoitus on siis tarkastella näitä asioita tietoisesti eteenpäin pyrkien ja irrottautua negatiivisista tunteista.

Kalojen merkissä vaikuttava Neptunus energisoi Kuuta 1° tarkassa trinissä tuoden mukanaan herkkyyttä tunnistaa omaa tunnetta tämän painostavalta tuntuvan Kuunpimennyksen aikana. Nyt on hyvä kääntää katse sisäänpäin ja saada näin yhteys itseesi. Sitä kautta löydät tavan jakaa omia tuntemuksia sinulle tärkeiden ihmisten kanssa. Itseilmaisu helpottuu neptuunisen luovuuden ja mielikuvituksen myötä. Käytä nyt intuitiosi voimaa päihittääksesi Saturnuksen neliön mukana tulevat haasteet.

Niin ikään Kalojen merkissä vaikuttava Mars koskettaa Kuuta 2° tarkassa trinissä. Tämä tuo mukanaan rohkeutta ja luottamusta omiin vaistoihin. Niinpä nyt on helppoa tarttua oma-aloitteisesti Saturnuksen neliön haasteisiin. Kuu trini Marsin vaikutus on hyvä käyttää ristiriitojen ja muiden ongelmien ratkaisemiseen. Määrätietoisuus ja suoruus auttavat vaikeuksien voittamisessa.

Marsin ja Neptunuksen yhtymä luo uskoa ja luottamusta. Tämä luo hyvän pohjan niin omien unelmien toteuttamiselle kuin oikeuksien puolesta taistelemisellekin. Hyvyys ja siihen pohjautuva toiminta heijastuu moninkertaisesti takaisin. Parisuhteet hyötyvät tästä maagisesta energiasta. Kumppanien välinen hyvä energia lisääntyy ja haastavassa tilanteessa olevat parisuhteet voivat löytää kadotetun kipinän uudelleen.

Kauriin merkissä vaikuttava Pluto tekee Kuulle 3° tarkkaa sekstiiliä. Luota intuitioosi ja anna vaistojesi ohjata itseäsi. Voit huomata alitajunnasta nousevan voimakkaita tunteita, jotka selkeyttävät omaa käsitystäsi sinulle tärkeästä ihmisestä tai sinulle tärkeän ihmisen käsitystä itsestäsi. Tämä prosessi tähtää uudistumiseen, transformaatioon. Kyse voi olla puhdistautumisesta tunnetasolla, huonosta tavasta irrottautumisesta tai fyysisestä muutoksesta omassa kehossa tai elinympäristössä.

Täydenkuun vaikutusalueet ja rituaalit

Voimakkaimmin tämä Täysikuu vaikuttaa kaikille, joilla on henkilökohtaisia planeettoja ja/tai akselipiste 20°-30° kiinteissä merkeissä (Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies). Täysikuu Skorpionin merkissä aktivoi 09.-18.02. syntyneen Vesimiehen kartalla työteeman, 11.-20.05. syntyneen Härän kartalla parisuhdeteeman, 13.-22.08. syntyneen Leijonan kartalla kotiin liittyvät teemat ja 12.-21.11. syntyneen Skorpionin kartalla egoon ja itseilmaisuun liittyvät teemat.

Täydenkuun rituaalin teemat ovat nyt uudistuminen, syvälliset muutokset sekä transformaatio ja seksuaalisuus.

Täysikuu Skorpionin merkissä 25°18 maanantaina 16.05. klo 07:14 EET/EEST *.

Edellinen kuunvaihe: Auringonpimennys Härän merkissä 30.04.2022

Kuten aina astrologiassa tämä kuvaus pitää suhteuttaa kyseisen planeetan energiaan syntymähoroskoopissasi. Jos planeetta vaikuttaa syntymäkartallasi esim. kriittisen ja varovaisen Neitsyen merkissä, sen energia Leijonassa ei voi tehdä sinusta ylitsepursuavan mahtipontista ja huoletonta, ja päinvastoin.

* Kellonajat ilmoitettu kyseisen päivän virallisella aikavyöhykkeellä (Suomessa EET/talviaika ja EEST/kesäaika).

Join the discussion One Comment