Skip to main content

Astrologinen tulkinta Helsinki – auttaa orientoitumaan muuttuvissa tilanteissa

Astrologia on erinomainen menetelmä oppia tuntemaan oma ”minämme”. Astrologia auttaa meitä näkemään syntymäkartallamme myös ei-toivotut piirteet itsestämme, jotka muuten helposti syrjäytämme sivuun. Opimme hyväksymään nämä piirteet osana itseämme ja kääntämään ne eduksemme.

Astrologian avulla pystymme myös paremmin ymmärtämään ihmissuhteiden dynamiikkaa konkretisoimalla sen tosiasian, että jokainen kohtaamamme ihminen herättää meissä eri piirteet henkiin.

Erityisesti vaikeina aikoina astrologinen tulkinta voi tuoda lohtua siitä, että haastavatkin ajanjaksot menevät ohi ja voimme oppia näinä haastavina aikoina tulevaisuuden varalle.

Astrologia ei ennusta tulevaa vaan näyttää meille, missä mahdollisuutemme ovat ja missä kohtaamme rajoituksia. Astrologian avulla pystymme etukäteen näkemään, mitkä elämän osa-alueet tulevat tarvitsemaan erityisesti huomiomme sekä niiden aktivoitumisajankohdat.

Kun etsit astrologia Helsingissä

Ota yhtyettä!

Astrologinen luonnetulkinta

Luonnetulkinta on astrologisen tulkinnan peruspilari. Se sisältää syntymähoroskoopin analyysin keskittyen persoonallisuuteesi, luonteesi vahvuuksiin ja haasteisiin sekä itsellesi tyypillisiin toimintamekanismeihin. Tämän tulkinnan aikana puhumme myös menneistä kokemuksistasi elämän eri alueilla ja siitä, miten ne heijastuvat luonteesi ominaisuuksiin. Syntymäkartan tulkinta luo ymmärrystä itseesi yksilönä sekä suhteessa muihin. Tämän lisäksi se auttaa ymmärtämään mistä kokemuksista erilaiset tuntemukset kumpuavat. Syntymäkartan tarkoituksena on auttaa sinua ilmentämään itseäsi itsesi näköisesti, omaa yksilöllistä energiaa toteuttaen.

Astrologinen luonnetulkinta voi avata lukkoja, jotka ovat estäneet sinua löytämästä tasapainon joko kokonaisvaltaisesti elämässäsi tai jollain tietyllä elämänalueella. Tulkinta on vuorovaikutteinen, sillä sen tarkoitus on juurikin peilata ainutlaatuista luonnettasi ympäristöön ja näin avata parempaa ymmärrystä itsestäsi ja tarpeistasi.

Ajankohtaiset teema ja vuosihoroskooppi

Auringonpaluukartta eli vuosihoroskooppi vaikuttaa aina vuoden ajan syntymäpäivästä seuraavaan syntymäpäivään. Tämä ei kuitenkaan estä tekemästä ajankohtaiset teemat tulkintaa jonain toisena ajankohtana. Ajankohtaiset teemat tulkinnan aikana puhumme vuoden auringonpaluukartan energioista sekä hitaasti etenevien planeettojen transiiteista ja progressioista. Ajankohtaiset teemat tulkinta ilmentää tulevaa kehitystä elämän pääteemojen osalta.

Ajankohtaiset teemat tulkinta sopii syntymäpäivälahjaksi niin itselle kuin läheisellekin. Hyvä ajankohta tälle tulkinnalle on myös silloin, kun olet astumassa jonkin uuden äärelle tai jättämässä jotain vanhaa taakse.

Parisuhdetulkinta

Astrologinen ihmissuhdehoroskooppi keskittyy ennen kaikkea suhteen kasvupotentiaalin ja haasteiden kartoittamiseen. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen analysoin kahden ihmisen syntymähoroskoopeista kummankin osapuolen tarpeet ja toiveet. Tämän lisäksi synastriahoroskooppi avaa tietoa kahden syntymähoroskoopin vuorovaikutuksesta, miten heidän välinen dynamiikka toimii ja onko siellä haasteita. Parisuhdetulkinnan kruunaa kompositio- tai combine-horoskoopin tulkinta, jossa edellä mainituista kahdesta syntymähoroskoopista otetaan keskiarvot (joko planeettojen ja akseleiden sijanneista tai syntymäajoista ja –paikoista), siten muodostuu uusi horoskooppi, joka kuvaa kyseistä ihmissuhdetta.

Parisuhdehoroskooppeja voi tehdä kaikenlaisiin ihmissuhteisiin, esim. isä-lapsi tai äiti-lapsi suhteeseen, kahden työkollegan välille ja tietysti myös rakkaussuhteeseen. Teen ihmissuhdehoroskooppeja käytännössä vain molempien osapuolten läsnä ollessa.

Horaariastrologia

Horaariastrologia eli tuntiastrologia on yksi astrologian vanhimmista muodoista. Siinä muodostetaan horoskooppi sille hetkelle, jolloin kysymys esitetään. Horaarihoroskoopin voi tehdä kysymyksille, jotka ovat vastattavissa ”kyllä” / ”ei” -vastauksilla. Horaarikartan analyysi kertoo myös tapahtumien kulun ratkaisuun asti.

Ajanvaraus ja konsultaation valmistelu

Ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse. Astrologista konsultaatiota varten tarvitsen jo ajanvarauksen yhteydessä syntymäaikatietosi (päivämäärä, tarkka kellonaika ja syntymäpaikkakunta). Syntymäsi tarkan kellonajan löydät syntymätodistuksestasi tai saat sen synnytyssairaalasta tai lähimmästä nykyisestä keskussairaalasta. Kotona syntyneet saavat tietonsa joko Kansallisarkistosta (kotisyntymä ennen vuotta 1950 mikäli kätilö on ollut paikalla) tai Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa STAKEsta (kotisyntymä vuodesta 1950 lähtien). Parisuhdehoroskooppiin tarvitaan kummankin tarkat syntymäaikatiedot.

Kaikki astrologiset tulkinnat ovat mahdollisia kasvotusten ja puhelimitse. Jos olemme sopineet puhelintulkinnan, soitat minulle sovittuna aikana. Puhelintulkinnat tulee maksaa etukäteen ennen varattua aikaa. Maksutiedot annan sinulle ajanvarauksen yhteydessä. En tee kirjallisia tulkintoja horoskoopeista.

Astrologian kurssit ja workshopit

Järjestän eritasoisia astrologian kursseja ja työpajoja etänä ja kasvotusten ympäri Suomen. Opittua peilataan kurssilaisten omiin horoskooppeihin sekä kokemuksiin ja näin juuri opittu on helpompi sisäistää ja ymmärtää. Astrologian kurssit sisältävät mm. seuraavat teemat:

 • Horoskooppimerkit
 • Planeetat
 • Huoneet
 • Aspektit
 • Transiitit

Astrologian workshopit avaavat astrologian maailman harrastuksen vasta-alkajille ja antavat käytännöllistä tieto-taitoa vakiintuneille harrastajille. Workshopin aiheita ovat esim.

 • Syntymäkartta ja sen avautuminen
 • Transiitit ja niiden vaikutus
 • Workshop-sarja: planeetat ja niiden merkitys astrologiassa
  • Jupiter: taivaan lahja
  • Saturnus: rajojen vartija
  • Uranus: vapauta minut!
  • Neptunus: anna minun unelmoida!
  • Pluto: alamaailman vartija
 • Auringonpaluukartta
 • Synastria
 • Parisuhdehoroskoopit

Astrologian työpajoissa huomio kiinnittyy ennen kaikkea osallistujien omien kokemusten jakamiseen, pohjautuen alustavaan teoriatietoon.

Jos olet kiinnostunut astrologian kurssista tai workshopista kotikaupungissasi, ota minuun yhteyttä.