Astrologia

Astrologia

Astrologia on erinomainen menetelmä oppia tuntemaan oma ”minämme”. Astrologia auttaa meitä näkemään syntymäkartallamme myös ei-toivotut piirteet itsestämme, jotka muuten helposti syrjäytämme sivuun. Opimme hyväksymään nämä piirteet osana itseämme ja kääntämään ne eduksemme.

Astrologian avulla pystymme myös paremmin ymmärtämään ihmissuhteiden dynamiikkaa konkretisoimalla sen tosiasian, että jokainen kohtaamamme ihminen herättää meissä eri piirteet henkiin.

Erityisesti vaikeina aikoina astrologia tuo meille lohtua siitä, että haastavatkin ajanjaksot menevät ohi ja meillä on mahdollisuus oppia näinä haastavina aikoina tulevaisuuden varalle.

Astrologia ei ennusta tulevaa vaan näyttää meille, missä mahdollisuutemme ovat ja missä kohtaamme rajoituksia. Astrologian avulla pystymme etukäteen näkemään, mitkä elämän osa-alueet tulevat tarvitsemaan erityisesti huomiomme sekä niiden aktivoitumisajankohdat.

Astrologinen luonnetulkinta

Ensimmäinen astrologinen tulkinta sisältää syntymähoroskoopin analyysin keskittyen persoonallisuuteesi, luonteesi vahvuuksiin ja haasteisiin. Tämän tulkinnan aikana puhumme myös menneistä kokemuksistasi elämän eri alueilla.

Ensimmäistä astrologista tulkintaa seuraavat konsultoinnit keskittyvät ajankohtaisiin teemoihin tai toiveesi mukaan, horoskooppisi tiettyjen aspektien tarkempaan tulkintaan.

Ajankohtaiset teema ja vuosihoroskooppi

Auringonpaluukartta eli vuosihoroskooppi tehdään aina vuodeksi eteenpäin syntymäpäivästä seuraavaan syntymäpäivään. Tämän konsultoinnin aikana puhumme vuoden pääteemasta sekä vuoden aikaisista kehityksistä elämän pääteemojen osalta. Auringonpaluukartan lisäksi tarkastelen tätä tulkintaa tehdessäni myös kahta muuta ennustemenetelmää, hitaasti etenevien planeettojen transiitteja sekä progressioita.

Ihmissuhdehoroskooppi

Astrologinen ihmissuhdehoroskooppi keskittyy ennen kaikkea suhteen kasvupotentiaalin ja haasteiden kartoittamiseen. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen analysoin kahden ihmisen syntymähoroskoopit, josta näen mitä kumpikin osapuoli kumppanistaan hakee, sekä synastriahoroskoopin, josta näen näiden kahden syntymähoroskoopin vuorovaikutuksen. Lopuksi analysoin kompositio- tai combine-horoskoopin, jossa edellä mainituista kahdesta syntymähoroskoopista otetaan keskiarvot (joko planeettojen ja akseleiden sijanneista tai syntymäajoista ja –paikoista), siten muodostuu uusi horoskooppi, joka kuvaa kyseistä ihmissuhdetta.

Parisuhdehoroskooppeja voi tehdä kaikenlaisiin ihmissuhteisiin, esim. isä-lapsi tai äiti-lapsi suhteeseen, kahden työkolleegan välille tai rakkaussuhteeseen. Teen ihmissuhdehoroskooppeja käytännössä vain molempien osapuolten läsnä ollessa.

Horaariastrologia

Horaariastrologia eli tuntiastrologia on yksi astrologian vanhimmista muodoista. Siinä muodostetaan horoskooppi sille hetkelle, jolloin kysymys esitetään. Horaarihoroskoopin voi tehdä kysymyksille, jotka ovat vastattavissa ”kyllä” / ”ei” -vastauksilla. Horaarikartan analyysi kertoo myös tapahtumien kulun ratkaisuun asti.

Ajanvaraus ja konsultaation valmistelu

Ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse. Astrologista konsultaatiota varten tarvitsen jo ajanvarauksen yhteydessä syntymäaikatietosi (päivämäärä, syntymäpaikkakunta ja tarkka kellonaika). Syntymäsi tarkan kellonajan löydät syntymätodistuksestasi tai saat sen synnytyssairaalasta tai lähimmästä nykyisestä keskussairaalasta. Kotona syntyneet saavat tietonsa joko Kansallisarkistosta (kotisyntymä ennen vuotta 1950 mikäli kätilö on ollut paikalla) tai Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa STAKEsta (kotisyntymä vuodesta 1950 lähtien). Parisuhdehoroskooppiin tarvitaan kummankin tarkat syntymäaikatiedot.

Ajanvaraus tulee tehdä 1-2 viikkoa ennen varsinaista konsultointia, jotta minulla on riittävästi aikaa analysoida horoskooppeja.

Jokaisen astrologisen konsultoinnin valmistelu edellyttää 50% etukäteismaksun, joka on suoritettava ajanvarauksen yhteydessä.

Kaikki astrologiset tulkinnat ovat mahdollisia kasvotusten ja puhelimitse. Jos olemme sopineet puhelintulkinnan, soitat minulle sovittuna aikana. Puhelintulkinnan loppumaksu tapahtuu pankin kautta ennen varattua aikaa. Maksutiedot annan sinulle ajanvarauksen yhteydessä. En tee kirjallisia tulkintoja horoskoopeista.

Astrologian kurssit ja workshopit

Järjestän eritasoisia astrologian kursseja ja workshoppeja ympäri Suomen. Astrologiset kurssit ovat kiinteä osa astrologista koulutusta. Opittua peilataan kurssilaisten omiin horoskooppeihin sekä kokemuksiin ja näin juuri opittu on helpompi sisäistää ja ymmärtää. Pidän astrologian kursseja esim. seuraavista teemoista:

 • Horoskooppimerkit
 • Planeetat
 • Huoneet
 • Aspektit
 • Transiitit

Astrologian workshopit avaavat astrologian maailman harrastuksen vasta-alkajille ja antavat käytännöllistä tieto-taitoa vakiintuneille harrastajille. Workshopin aiheita ovat esim.

 • Syntymäkartta ja sen avautuminen
 • Transiitit ja niiden vaikutus
 • Workshop-sarja: planeetat ja niiden merkitys astrologiassa
  • Jupiter: taivaan lahja
  • Saturnus: rajojen vartija
  • Uranus: vapauta minut!
  • Neptunus: anna minun unelmoida!
  • Pluto: alamaailman vartija
 • Auringonpaluukartta
 • Synastria
 • Parisuhdehoroskoopit

Astrologian työpajoissa huomio kiinnittyy ennen kaikkea osallistujien omien kokemusten jakamiseen, pohjautuen alustavaan teoriatietoon.

Jos olet kiinnostunut astrologian kurssista tai workshopista kotikaupungissasi, ota minuun yhteyttä.

Call Now Button