Skip to main content

Kuunpimennys Jousimiehen merkissä 05.06.2020

By 03.06.2020Astrologia

Perjantaina 05.06. Täysikuu muodostuu Jousimiehen merkissä 15°34. Jousimiehen merkissä vaikuttava Kuu tekee tarkkaa oppositiota Kaksosen merkissä vaikuttavaan Aurinkoon. Tämä Täysikuu on samalla Kuunpimennys. Auringon- ja Kuunpimennys ovat vaikutukseltaan huomattavasti voimakkaampia kuin normaalit Uusi- ja Täysikuu. Pimennyksen vaikutus yltää aina jopa 6 kuukautta varsinaisen pimennyksen jälkeen. Kuten aina Täydenkuun aikaan Auringon ja Kuun ollessa vastakkaisissa merkeissä, Kuunpimennyksessä on kyse kahden vastakkaisen osapuolen tasapainosta ja niiden suhteesta toisiinsa. Niinpä Kuunpimennys kuin Täysikuukin aktivoi meidän mielessämme usein suhdeteeman, esim. työn ja kodin, fyysisen terveyden ja henkisen tasapainon tai itsenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden välisen suhteen. Kuunpimennyksen aikana kiinnitämme huomiomme siihen, mitä tarvitsemme, mitä meiltä puuttuu, mitä haluamme ja olemmeko tyytyväisiä siihen mitä elämässämme on tai mitä siihen kuuluu.

Aurinko säteilee Kaksosen merkistä käsin tarkassa oppositiossa Jousimiehen merkissä vaikuttavaan Kuuhun. Opposition luonteen mukaisesti nämä merkit symbolisoivat toistensa vastakohtia. Jousimies-Kaksonen -akselilla on kyse loogisen päättelyn ja korkeimman tietouden välisestä tasapainosta. Kaksosen vilkas ja tiedonhaluinen mieli etsii lakkaamatta ympäristöstään uusia virikkeitä. Jousimiehen filosofinen mieli keskittyy elämän suurimman arvoituksen pohdintaan: mikä on elämän tarkoitus? Tämä Täysikuu kutsuu meitä tietoisuuden tasapainoon yhdistämällä arkisen tiedon ja elämän suuret viisaudet. Nyt on aika hioa omia vuorovaikutustaitoja sekä tarkistaa henkilökohtainen asenne ja suhtautuminen vallitseviin suuntauksiin. Täydenkuun energia vaatii aina keskittymään oppositioakselin kumpaankin ääripäähän. Yhden akselinpään suosiminen toisen hinnalla ei ole koskaan pitkään toimiva vaihtoehto.

Pimennykset koetaan usein jonkin asteisina kriiseinä, käännekohtina, jotka muuttavat elämän suunnan. Kun pimennys osuu tarkasti omaan karttaasi, voit huomata suuren muutosten aallon ”vyöryävän” ylitsesi. Muutoksen tarve on suuri, mutta toisinaan me tunnistamme tämän vasta hyökyaallon laantumisen jälkeen, jolloin olemme jo keskellä siirtymävaihetta. Pimennysten kosketus herättää usein turhaa pelkoa, sillä sisäisesti aavistamme muutoksen lähestymisen ja koska vain vallalla oleva tilanne on meille tuttua, epävarmuus tulevasta valtaa mielemme. Pimennykset merkitsevät suurta kasvua henkilökohtaisessa kehityksessä ja niiden aikaiset suunnanmuutokset ovat tarpeellisia oman kehityksemme kannalta. Ihmissuhteissa koetaan näinä aikoina suuria haasteita, osa niistä tulevat tiensä päähän, osa vahvistuu. Ammatilliset muutoksen, paikkakunnan tai elämäntapojen muutokset ovat myös yleisiä pimennyksen kosketuksen aikana. Pimennykset osuvat kahden vastakkaisen merkin kohdalle aina noin kahden vuoden jaksoissa suunnilleen yhdeksän vuoden välein. Tämä pimennys aloittaa pimennysten sarjan Kaksonen-Jousimies –akselilla, jolle viimeinen pimennys osuu joulukuussa 2021.

Täydenkuun aikaan perääntyvä Venus tekee Kaksosen merkistä käsin 3° tarkkaa oppositiota Kuulle. Rakkauden jano ja omien tarpeiden yhteen sovittaminen on nyt haastavaa. Parisuhteessa olevat voivat havahtua kokevansa vajetta omien rakkauden tarpeiden tyydyttämisessä, joko hetkellisesti tai pidemmän ajanjakson aikana. Kumppania etsivillä sinkuilla tämä tarkoittaa usein omien kriteerien alentamista, tyytymistä siihen, että vierellä on edes joku, vaikka tämä ei olisikaan lähellä ihannekumppaniehdokasta. Voimme sortua ostamaan kulutustavaroita, jotka eivät tyydytäkkään mieltämme ja päätyvät lopulta kaapin taaimpaan nurkkaan lähes käyttämättömänä. Näillä ostoksilla yritämme korvata jotain merkityksellistä, jonka koemme itseltämme puuttuvan: rakkautta. Koska Venus on juuri Kuunpimennyksen aikaan perääntyvässä vaiheessa, meidän on nyt syytä tarkkailla omaa rakkauselämäämme krittisemmin. Jos emme ole tyytyväisiä siihen, meidän pitää ymmärtää oma osuutemme tämän hetken tilanteesta ja tarvittaessa pyrkiä tekemään omaehtoisesti tarvittavia muutoksia. Näitä muutoksia kohti voimme kulkea vasta silloin, kun tiedämme ja ymmärrämme, mitä tarvitsemme.

Kalojen merkissä vaikuttava Mars tekee tarkkaa neliötä Aurinko-Kuu –akselille. Samaan aikaan Kalojen merkissä vaikuttava Neptunus tekee 5° tarkkaa neliötä Täydenkuun konstellaatioon. Marsin neliö kasvattaa aggression tunnetta, joka voi herkästi johtaa impulsiiviseen toimintaan. Pyri tietoisesti välttämään suurien riskien ottoa ja jos tunnet sisäisesti kiukun tunteen nousevan, pyri suuntaamaan tämä energia fyysiseen toimintaan. Neptunuksen neliö tuo mukanaan kaaosta ja yhdessä Marsin kanssa ne kärjistävät tilannetta niin, että aggressiiviset ilmaukset voivat tahtomatta riistäytyä käsistä, kuten olemme suruksemme uutisissa viime päivinä joutuneet Amerikassa tapahtuneena todistamaan.

Kuunpimennykseen aikaan Mars tekee 3° tarkkaa neliötä Venukselle tuoden mukanaan vaikeuksia etenkin haastavassa tilanteessa oleviin parisuhteisiin. Parisuhteen toimimattomuudesta johtuva turhautuneisuus voi ilmaantua haluttomuutena, kiukkuna ja vihana. Pura omaa turhautuneisuuttasi mieluummin urheiluun tai muuhun fyysiseen toimintaan. Koska toimimattomassa parisuhteessa ei ole terveellistä elää, mieti kumppanisi kanssa mitä mahdollisuuksia teillä on tehdä muutoksia. Esimerkiksi pariterapia auttaa monia pareja löytämään uuden alun, joko yhdessä tai erikseen.

Haastavinta tämä Täysikuu on kaikille, joilla on henkilökohtaisia planeettoja ja/tai akselipiste 11°-21° muuttuvissa merkeissä (Kaksonen, Neitsyt, Jousimies ja Kalat). Kesäkuun Täysikuu tekee yhtymää 02.-12.12. syntyneen Jousimiehen Auringolle aktivoiden egoon ja minuuteen liittyvät teemat, neliötä 03.-13.09. syntyneen Neitsyen Auringolle aktivoiden kotiin liittyviä teemoja sekä 01.-11.03. syntyneen Kalan Auringolle aktivoiden työteeman ja oppositiota 01.-11.06. syntyneen Kaksosen Auringolle aktivoiden parisuhdeteeman.

Täydenkuun rituaalin teemat ovat nyt matkustaminen, oppiminen, tietoisuus, oikeus, henkiset ja filosofiset teemat.

Täysikuu Jousimiehen merkissä 15°34 perjantaina 05.06. klo 22:12 EET/EEST *.

Kuten aina astrologiassa tämä kuvaus pitää suhteuttaa kyseisen planeetan energiaan syntymähoroskoopissasi. Jos planeetta vaikuttaa syntymäkartallasi esim. kriittisen ja varovaisen Neitsyen merkissä, sen energia Leijonassa ei voi tehdä sinusta ylitsepursuavan mahtipontista ja huoletonta, ja päinvastoin.

* Kellonajat ilmoitettu kyseisen päivän virallisella aikavyöhykkeellä (Suomessa EET/talviaika ja EEST/kesäaika).